Fabio Concato - Ti Muovi Sempre

Ma ti muovi sempre amore
E non riesco a dormire
Cerco di calmarti con la mano
Tu dormi, speriamo
Stai parlando e mi avvicino
Ma non sento, n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.