Fabio Concato - La Mia Macchina

Oggi vado a ritirare la mia macchina
Ma ci credi che non ho dormito mai
Sento già quel profumino della plastica
Ti ho aspettata tanto, tu come sa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.