2gether - The Way You Do Me

Girl The Way You Do Me...
Yeah
Ohhh...
Girl The Way You Do Me

Girl My Head's On Fire
Since Our Very First Kiss
Dreamed Of Us Together
Never dreamed o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.