Maroon 5 - Rag Doll

How ya feelin'?
The day has had its way with both of us
And no, I've gone out of my way
But I'm not free
From this pain I'm reelin'
I was a fool ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.