Maroon 5 - Sweetest Goodbye/Sunday MorningWhere you are seems to be

As far as an eternity

Outstretched arms open hearts

And if it never ends then when do we start?

I'll never leave you b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.