Las Jilguerillas - Cumpleaños

En la puerta de tu casa
Te venimos a cantar
En este día venturoso
Que Dios te dejó llegar

Si estas dormida despierta
Deja ese sueño profundo
P...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.