Las Jilguerillas - El Novillo Despuntado

Ando buscando un novillo
Que del corral se salió
Pero ay, ay, ay
Tiene la cara morena
Como la tiene mi amor
Pero ay, ay, ay
Qué risa me da

A ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.