BBC Concert Orchestra - Pie Jesu

Pie Jesu
Pie Jesu
Pie Jesu
Pie Jesu
Qui tollis peccata mundi
Dona eis requiem
Dona eis requiem

Pie Jesu
Pie Jesu
Pie Jesu
Pie Jesu
Qui t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.