Selena - Como Quisiera

Me duele el corazón
al verte en los brazos de otro amor
Cómo quisiera, amor querido
que tú y yo estuviéramos unidos
y cómo quisiera, amor,
tenert...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.