Selena - Bandido

Mala noche
Recordarte, enamorada
La persona equivocada
Alguien que robo mi corazon
Fui una tonta que se muere sin tus besos
Esperando tu regreso...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.