Ozuna - El Farsante

This is the golden remix
King

Calculan que relaciones que fracasan
Mayormente es por desengaño
Falsedad que contamina y hace daño
Tú fuiste ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.