Claudia Jung - Alles was du willst

So mitten im Leben küsst die Sonne mich wach
Es regnet Gefühle, ich denk nicht länger nach
Ohohohoh
Lass diesen Augenblick unendlich sein
Im Kopf ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.