Farruko - Krippy Kush

Hola
Me llamo Onika
Wrist FRIO
Pelo rosa
Culo gordo (El Rvssian)

Lo' maleantes quieren krippy, krippy, krippy, krippy, krippy
To'a las babys q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.