Yo Gotti - Rake It Up

La, la la
La nena
La, la la

La, la la
La nena
La, la la

I tell all my hoes
Rake it up
Break it down
Bag it up

Fuck it up, fuck...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.