Bad Bunny - Sensualidad

Trap Kingz baby
Yeah eh
Yeah yeah yeah yeah
Uh woah oh

Ay baby, tu sensualidad
Woah oh oh oh oh oh oh
Me tiene al borde de la locura
Y est...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.