Future - Everytime

Shizzi
Wizzy
(Future Hendrix)
(Wizkid)

Baby when you leave, I no go leave oh
Girl I wanna stay here with you
Mama tell me make I steady live l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.