Major lazer - Know No Better

Yeah (straight up)
Ooh

Si no quieres estar aquí, dímelo, dímelo, dímelo
Si tú quieres algo de mí, pídelo, pídelo, pídelo
Sabes cómo soy, bebé
Q...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.