Major lazer - Fokus

Uhh, ohh
Ahh, Jugglerz
Shemshem, haha

Ich falle ins Nichts
Mein Kopf ist schon wieder gefickt von dem Schnaps und dem Gift
Wieder tagelang nich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.