Rvssian - Si Tú Lo Dejas

Yeah
El Rvssian

Pero yo estoy con ella y tú estás con él
Sabiendo que yo siempre te voy a querer, yeah
Si tú lo dejas, yo la dejo, yeh
Si tú lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.