Sech - Tu Pollo

Hey, hey, hey, hey
Justin Quiles
Este es Sech
Panamá, Puerto Rico
Yon "El Divertido"
Sech

Lo de nosotros es algo de novelas
La tipa nunca m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.