Bryant Myers - Noche Pa Chingar

Tú quieres bellaquear
Y yo que siempre estoy pa' ti
Quiero chingar
Y después repetir

No te pongas bellaca
No te pongas tan sata
Que lo que t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.