Jory Boy - No Te Hagas

Si ya tú sabes quién soy yo
El hombre que te rompió
En toa las poses te dió
Ahora no digas que no
No te hagas, yeeh
Baby no te hagas

Si ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.