Ken-Y - More

(Jory)
Hola
Dime si tu anda sola
O por que tanto me ignoras
Te llevo observando hace horas
Si de veras te quedas con todo
Me dijeron que a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.