Lil Wayne - Key To The Streets (Remix)

Yeah, 2 Chainz, whoa

I got the keys to the Wraith
Inside look like outer space, uh uh
I had a meal with no plate
I take myself out on dates, uh ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.