Selena gomez - Outta My Hands (Loco)

I know you're loco
But it feels too good, yeah
I know you're loco

They say you shouldn't sleep with someone crazier than you
Crazier than you
N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.