Jay Santos - Baila

Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh

Baila, gózalo mami
Yo sé que te gusta así
Te gusta así

Baila, gózalo mami
Yo sé que te gusta así
Te ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.