Udo Lindenberg - Plan B

Schon als Kind, das war doch klar
Check ich meine DNA
Hab 'ne ganz geile Matrix
Den Planeten kaum betreten
Da fingen sie schon an an mir rumzuknet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.