Erykah Badu - U Used To Call Me

(You used to call me)
Ugh, man
You're so beautiful

Look I'm about to go in
I'm gonna get inside these bitches head like a sew in
Post to drop i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.