Marsimoto - Trippin

Enemene
Trippin, Trippin

Ich sitz' mit 'ner Packung Salzstangen unter'm Zuckerhut
Gut portugiesisch sprech' ich schlecht, schlecht Gitarre spiel ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.