Ty Dolla $ign - Stand For (DJ Mustard Remix)

Said I stand for my niggas doin' life
Free my niggas right right now
And I stand for my bitches doin' right
Up early cookin' breakfast, comin' home at...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.