Selena gomez - I Like It That Way

You're so hot (not?)
But if I can be honest
Baby, you're all that I've got
You're so cool (not?)
But if you didn't notice
You got me playing a fool
Wi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.