Lil Wayne - Grindin'

Grind, grind
Grindin', grindin'
Grindin', grindin'
Grind, grindin'

I'm grindin', I'm grindin', I'm grindin' I promise
I fuck her until I get ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.