Justin Bieber - Looking For You

Guala! Na
What's up Migos?
What up JB?
It's time to go to the club,
It's time to pull those toys out man let's go

Let's do it

Hey where the party at...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.