Drake - Days In The East (Sango Favela Version)

Yeah
She's not here right now, she's not
Yeah, why you keep askin' me about

She's not here right now

Yeah
She's not here right now, yea

Sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.