Drake - Draft Day

Draft day, Johnny Manziel
Five years later how am I the man still
Draft day, A. Wiggins
Fuck that other side bitch we stay winnin'
Aww man, you kn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.