Wisin - Que Viva la Vida

Let's go
3, 2, 1, pla!

Que viva la vida
Que siga la fiesta
Las manos en la cintura
Que así es que va esta

Que viva la vida
Que siga la fiesta
Las ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.