Rae Sremmurd - Start a Party

Beaucoup bitches in the lobby (in the lobby)
Bust it open like piñata (like piñata)
Beaucoup bottles on the counter (on the counter)
This is how yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.