Trey Songz - Touchin, Lovin

Woo
Yeah, Young Money
Trigga Trey
Let's get it
Burrr

No, I ain't tryna flex, no ceilings you can see who's in it
If we're talking about sex, girl, yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.