Trey Songz - Late Night

Your boy Juicy J, yeah
Y'all know what it is
Better hide your girl, mane, we looking for her

I ain't the type of nigga thinking 'bout relationships
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.