Tory Lanez - S.w.I.n.G

CashMoney AP
Everything foreign, nigga

Every time you swing my way (every time you swing my)
I be on that thing all day, aw yeah (I be on that th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.