Trey Songz - Foreign [Remix]

Les filles aux quatre coins du monde
Profitez du son, ça va être un été chaud
Justin Bieber
This is the re-mix
JB

Foreign foreign
That foreign...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.