Selena gomez - The Heart Wants What It Wants

(What the heart wants)
(What the heart wants)
(What the heart wants)

You got me sippin' on something
I can't compare to nothing
I've ever known...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.