Selena gomez - Like a champion

Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam, ram pa pa pam pam
Walk like a champion, talk like a champion
Ram pa pa pam pam

Tonight ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.