Migos - Versace

(Zaytoven)
Yeah
Oh shit man what that is
Shoutout Migos, shoutout Zaytoven one time
Them Migos is drinking at the Versace store

Versace, Versac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.