Justin Bieber - Die In Your Arms

Mhmm, uh-huh, yeah, yeah, alright,
Mhmm, uh-huh, yeah, yeah, alright,

Say you love me
As much as I love you, yeah
Would you hurt me, baby?
Coul...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.