Nate Dogg - Bitches ain't shit

Yeah, yeahLil jon and east side boyz (that's right bitch)
Suga Free (Suga Free)
Bad Boy Snoop Dogg, Oobie wassup girl
And this nigga right here
Si...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.