Jodeci - Gotta Love

I gotta love
I want to give you
Much
Tell me

Bass
Love I want to give
Drop it
Bass

Drop it
Come get it gal
Whatever you want
Do do do ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.