Wyclef Jean - Perfect Gentleman

(This one's goin' out to the strip joints
Yo, meet me at Suzy's Rendez-vous
For every Go-Go Bar
I'ma send this one out to the gentlemen's clubs
Ma...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.