Jadakiss - Welcome To D-Block (feat. D-Block and Eminem)

This is my livelihood that you fucking with

This is it right here baby
No more hating in the world

You know, it's gonna be what its gonna be
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.