Trey Songz - You Belong to Me

Intro: You belong to me tonite Girl ( I been looking for)
I been looking for real love WoooWoo

Chorus:
You belong to me (you) tonite my love(love)
Al...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.